Αναρτήσεις

Γλυκό νανούρισμα, θανατηφόρο

Άλέξης Σταμάτης: Ζωή

Βαγγέλης Γιαννίσης : Όταν προσπαθείς να γράψεις τα περισσότερα ερεθίσματα έρχονται από τα βιβλία τα οποία διαβάζεις περισσότερο.

Σταυρούλα Γάτσου: Η επιστροφή του Δεύτερου είναι δροσερό νερό μουσικής και παιδείας σε μια πνευματική έρημο.

Κρατήσου από παντού