Κωστής Γκιμοσούλης Τα παράξενα που δεν Ξεχνάμε
Κωστής Γκιμοσούλης
Τα παράξενα που δεν Ξεχνάμε
Εκδόσεις ΚαστανιώτηΠεζά και ποιήματα.
Ποιήματα και Πεζά.
Λίγες λέξεις ή περισσότερες.
Ζωγραφιές, ποιήματα, ιστορίες.
Σπόροι που κύλησαν απ'το ίδιο ρόδι.
Κι όλα παράξενα.
Τόσο Παράξενα, που δεν τα ξεχνάμε.

Σχόλια